Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Migašová Jana (100%)
Názov:Tendencie primitivizmu v procese formovania slovenskej výtvarnej moderny
Zdroj:Moderna/Moderny
Vydavateľské údaje:Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013
Lokácia:s. 252-267
Ohlas:[4] MAKKY, Lukáš. Miesto praveku v dejinách a teórii výtvarného umenia 20. storočia v stredoeurópskom priestore. In Espes [online], ISSN 1339-1119. 2016 [cit. 2016-07-13], roč. 4, č. 2, s. 43. Dostupný na internete <http://www.ff.unipo.sk/espes/>
Ohlas:[4] MAKKY, Lukáš. Obraz, umenie a kultúra doby železnej na Slovensku. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2017 [cit. 2017-11-09], s. 278. ISBN 978-80-555-1843-5. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Makky1>