Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Zahatňanská Mária (50%)
Autor:Majerníková Jana (50%)
Názov:Tvorivosť ako prvok humanizácie vo vzdelávaní
Zdroj:Úloha interdisciplinárneho vzdelávania v humanizácii technického prostredia [elektronický zdroj] : medzinárodné kolokvium organizované Katedrou humanitných vied Stavebnej fakulty STU : zborník vedeckých prác
Lokácia:CD-ROM, s. 102-110
ISBN:978-80-227-4431-7