Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Zahatňanská Mária (50%)
Autor:Kušnírová Eva (50%)
Názov:Dramatická výchova ako možnosť tvorivej výučby
Zdroj:Spoleczenstwo i edukacja : miedzynarodowe studia humanistyczne
Lokácia:No. 19 (4) (2015), s. [259]-273
ISSN:1898-0171
Ohlas:[3] KOPČÁKOVÁ, Slávka. Význam estetickovýchovných predmetov a ich prínos k rozvoju kritického myslenia. In Teorie a praxe hudební výchovy. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2018, s. 78, 84. ISBN 978-80-7290-978-0.