Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Tomková Anna (50%)
Autor:Gburová Jaroslava (50%)
Názov:Analytický pohľad na pracovné vzťahy a pracovné podmienky medzi zamestnancami v podniku
Zdroj:Exclusive journal : economy and society and environment
Lokácia:Vol. 4, no. 1 (2016), s. 32-40
ISSN:1339-0260