Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Koporová Kvetoslava (100%)
Názov:Midžijazykova omonimija v slavjanskych jazykach (rusyňsko-sloveňsko-ukrajinsky leksikaľny paralely)
Zdroj:Studium Carpato-Ruthenorum 2013 : študiji z karpatorusynistiky 5
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry, 2013
Lokácia:S. 163-170
ISBN:978-80-555-0946-4
Ohlas:[4] PLIŠKOVÁ, Anna. Leksikologija i slovotvoriňa rusyňskoho jazyka. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry, 2015, s. 131. ISBN 978-80-555-1299-0.