Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Oťaheľ Ján (50%)
Autor:Poláčik Štefan (50%)
Názov:Krajinná syntéza Liptovskej kotliny : Diagnóza krajiny a jej funkčné riešenie
Vydavateľské údaje:Bratislava : Veda, 1987
Rozsah:118 s.
Ohlas:[1] KUNÁKOVÁ, L., ČECH, V., ŠENKOVÁ, A. et al. Methodology of the evaluation of landscape potential for the localization of landfills. In International multidisciplinary scientific geoconference Surveying Geology and mining ecology management, SGEM, ISSN 1314-2704. 2015, vol. 1, no. 4, s. 707-714. ISBN 978-619-7105-38-4.
Ohlas:[1] KUNÁKOVÁ, L., CECH, V., KROKUSOVA, J. Geopotential of the landscape for urbanization evaluated in GIS environment (at the example of microregion Mincol, Slovakia). In International multidisciplinary scientific geoconference Surveying Geology and mining ecology management, SGEM, ISSN 1314-2704. 2014, vol. 3, no. 2, S. 603-610. ISBN 978-619-7105-12-4.
Ohlas:[4] VOLOŠČUK, Ivan. Prírodné zdroje, funkcie krajiny a ekosystémové služby. In Ekologické štúdie, ISSN 1338-2853. 2014, roč. 5, č. 2, s. 16.
Ohlas:[4] DRÁBOVÁ, M., KRNÁČOVÁ, Z. Kvantifikovaný odhad prírodného potenciálu krajiny pomocou matematických metód pre udržateľné modely rozvoja cestovného ruchu. In Ekologické štúdie, ISSN 1338-2853. 2015, roč. 6, č. 2, s. 74.
Ohlas:[2] KUNÁKOVÁ, L. Assessing of landscape potential for water management regarding its surface water (Using the example of the micro-region Minčol). In Ekológia (Bratislava) : časopis pre ekologické problémy biosféry, ISSN 1335-342X. 2016, vol. 35, no. 2, s. 148-159.
Ohlas:[1] NOWAK, A., SCHNEIDER, C. Environmental characteristics, agricultural land use, and vulnerability to degradation in Malopolska Province (Poland). In Science of total environment, ISSN 0048-9697. 2017, vol. 590-591, s. 620-632.
Ohlas:[4] KOČIŠOVÁ, N., KAMÁREKOVÁ, H. Vplyv fyzickogeografických prvkov krajiny na regionálny rozvoj mikroregiónu Handlovskej doliny. In Geografické informácie [online], ISSN 1337-9453. 2016 [cit. 2018-04-03], roč. 20, č. 2, s. 535. Dostupný na internete <http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/index.php/publikacie/publ/geograficke-informacie/22-obsahy-gi/328-rocnik-20-cislo-1-2016-2>
Ohlas:[2] MAYZEOVA, M. Inclusion of the public in the natural capital, ecosystem services and green infrastructure assessments (Results of structured interviews with stakeholders of commune Liptovská Teplička). In Ekologia Bratislava, ISSN 1335-342X. 2018, roč. 37, č. 1, s. 42-56.