Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Černotová Marta (100%)
Názov:Partnerský model spolupráce FF UPŠ s škôl zabezpečujúcich pedagogickú prax študentov
Zdroj:Kurikulum slovenskej školy : zborník príspevkov z celoslovenskej pedagogickej konferencie
Vydavateľské údaje:Prešov : Metodické centrum, 1996
ISBN:80-88859-01-8
Ohlas:[4] ROVŇÁKOVÁ, L. Profesijné kompetencie učiteľov. 1. vyd. Banská Bystrica : Belianum, 2015, s. 135. ISBN 978-80-557-0739-6.