Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Balogová Beáta (100%)
Názov:Profesijná etika v sociálnej práci a ošetrovateľstve v starostlivosti o dlhodobo chorých a seniorov
Zdroj:Profesijná etika. Analýza stavu profesijnej etiky na Slovensku
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2012
Lokácia:S. 161-190
ISBN:978-80-555-0676-0
Ohlas:[2] KLEMBAROVÁ, Júlia. Nursing ethics in Slovakia (after 1989). In Ethical thinking on past & present (ETPP 2013) : conference proceedings : 13th international conference. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, s. 69. ISBN 978-80-555-1089-7.
Ohlas:[4] GLUCHMAN, Vasil. Profesijná etika ako etika práce a etika vzťahov. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2014, s. 279. ISBN 978-80-555-1105-4.