Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ACB
Autor:Tomková Anna (50%)
Autor:Lorincová Tatiana (50%)
Názov:Persuázia a sugescia v obchode
Vydavateľské údaje:Prešov : Bookman, 2015
Rozsah:81 s.
ISBN:978-80-8165-124-3
Ohlas:[4] BIRKNEROVÁ, Z., FRANKOVSKÝ, M. Možnosti identifikácie subjektívneho vnímania reklamy. In Exclusive journal : economy and society and environment , ISSN 1339-0260. 2016, vol. 4, no. 2, s. 95-105.
Ohlas:[4] BIRKNEROVÁ, Z., FRANKOVSKÝ, M., ZBIHLEJOVÁ, L. Links between expectations of advertising and the factors of subjective perception of advertising in the context of gender. In Management 2016 : international business and management, domestic particularities and emerging markets in the light of research. Prešov : Bookman, 2016, s. 568. ISBN 978-80-8165-155-7.
Ohlas:[4] BIRKNEROVÁ, Z., KOVAĽOVÁ, J. Posudzovanie vybraných determinantov nákupného správania z hľadiska rodu. In Journal of global science [online], ISSN 2453-756X. 2016 [cit. 2017-01-18], vol. 1, no. 1. Dostupný na internete <http://jogsc.com/current-issue.html#>