Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ACB
Autor:Tomková Anna (50%)
Autor:Gburová Jaroslava (50%)
Názov:Asertivita v nákupnom správaní
Vydavateľské údaje:Prešov : Bookman, 2015
Rozsah:96 s.
ISBN:978-80-8165-106-9
Ohlas:[4] BIRKNEROVÁ, Z., KOVAĽOVÁ, J. Posudzovanie vybraných determinantov nákupného správania z hľadiska rodu. In Journal of global science [online], ISSN 2453-756X. 2016 [cit. 2017-01-18], vol. 1, no. 1. Dostupný na internete <http://jogsc.com/current-issue.html#>
Ohlas:[4] KOVAĽOVÁ, J., BIRKNEROVÁ, Z. Analýza súvislostí medzi vybranými formami správania sa predajcov z pohľadu zákazníka. In Zvládanie náročných situácií a stresu v manažmente : nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií [CD-ROM]. Prešov : Bookman, 2017, s. 49. ISBN 978-80-8165-241-7.
Ohlas:[4] FRANKOVSKÝ, M., BIRKNEROVÁ, Z. Špecifiká faktorov zvládania náročných situácií v obchodnom správaní. In Zvládanie náročných situácií a stresu v manažmente : nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií [CD-ROM]. Prešov : Bookman, 2017, s. 21. ISBN 978-80-8165-241-7.
Ohlas:[4] BIRKNEROVÁ, Zuzana. Zvládanie náročných situácií v obchodnom správaní. In Zvládanie náročných situácií v kontexte obchodného správania. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017, s. 146. ISBN 978-80-555-1984-5.
Ohlas:[4] KOVAĽOVÁ, J., BIRKNEROVÁ, Z. Posudzovanie determinantov predajného správania predajcov z pohľadu generácií zákazníkov Baby boom, X, Y a Z*. In Slovenská akadémia manažmentu [online], ISSN 2453-8167. 2019 [cit. 2019-06-27], roč. 14, č. 1. Dostupný na internete <https://www.sam-km.sk/vedecky-casopis/aktualne-cislo/>
Ohlas:[4] ŠTEFKO, R., KOVAĽOVÁ, J., FRANKOVSKÝ, M. et al. Assessment of positive proactive behaviour of sellers from the perspective of generations of customers baby boom, X, Y and Z in the context gender. In Marketing identity : offline is the new online [online], ISSN 1339-5726. Trnava : Faculty of mass media communication, University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2019 [cit. 2020-07-13], s. 734. ISBN 978-80-572-0038-3. Dostupný na internete <https://fmk.sk/veda-a-vyskum/zborniky/>