Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFC
Autor:Babinčák Peter (34%)
Autor:Kačmárová Monika (33%)
Autor:Mikulášková Gabriela (33%)
Názov:Úzkosť a úzkostlivosť ako prediktory subjektívne hodnotenej kvality života
Zdroj:Kvalita života 2015 [elektronický zdroj] : sborník příspěvků z česko-slovenské konference 2. a 3.12.2015 v Liberci
Vydavateľské údaje:Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2015
Lokácia:CD-ROM, s. 18-28
ISBN:978-80-7494-267-9
Ohlas:[1] PACESOVA, P., SMELA, P., KRACEK, S. et al. Women's well-being, state and trait anxiety regarding their sport activity. In Sport Mont, ISSN 1451-7485. 2018, vol. 16, no. 2, s. 33-38.
Ohlas:[4] LUKÁČOVÁ, J., GARANČOVSKÁ, M. et al. Spokojnosť s partnerským vzťahom, sexuálna spokojnosť a kvalita života v mladšej dospelosti. In Kvalita života 2017 : kvalita života v kontexte chudoby : zborník odborných príspevkov [CD-ROM]. Prešov : Bookman, 2018 [cit. 2019-03-04], s. 226. ISBN 978-80-8165-261-5.
Ohlas:[1] PACESOVA, P., SMELA, P., KRACEK, S. Personal well-being as part of the quality of life: is there a difference in the personal well-being of women and men with higher level of anxiety trait regarding their sport activity ?. In Physical activity review, ISSN 2300-5076. 2019, vol. 7, s. 201-208.