Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Babinčák Peter (50%)
Autor:Krnáčová Zuzana (50%)
Názov:Prediktory subjektívne hodnotenej kvality života: sebahodnotenie, neuroticizmus a extraverzia
Zdroj:Sociálne procesy a osobnosť 2014 [elektronický zdroj] : človek a spoločnosť : zborník príspevkov zo 17. ročníka medzinárodnej konferencie
Vydavateľské údaje:Košice : Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied, 2015
Lokácia:CD-ROM, s. 28-35
ISBN:978-80-89524-18-1