Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BDE
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Za Pavlom Plutkom
Zdroj:Slavica Litteraria
Lokácia:Roč. 18, č. 1 (2015), s. [197]-198
ISSN:1212-1509
Ohlas:[4] ČULENOVÁ, Eva. Obzretie za prof. Pavlom Plutkom, CSc. In Nová filologická revue : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii, ISSN 1338-0583. 2015, roč. 7, č. 2, s. 135.