Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Tomková Anna (34%)
Autor:Nemec Jozef (33%)
Autor:Benková Eva (33%)
Názov:Manager's image as a cornerstone of successful career
Zdroj:Exclusive e-journal [elektronický zdroj] : economy and society and environment
Lokácia:No. 3 (2015), online, [7] s.
ISSN:1339-4509
URL:http://exclusiveejournal.sk/issue-21.html
Ohlas:[4] BIRKNEROVÁ, Z., BIRKNER, M. Základy koučovania - metodické texty. Prešov : Bookman, 2016, s. 71. ISBN 978-80-8165-173-1.
Ohlas:[4] DOBROVIČ, Ján. Manažment: proces správania sa úspešného manažéra. Prešov : Bookman, 2016, s. 321. ISBN 978-80-8165-191-5.