Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Za Ladislavom Ballekom
Zdroj:Slavica Litteraria
Lokácia:Roč. 17, č. 1 (2014), s. [261]-265
ISSN:1212-1509