Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Tomková Anna (50%)
Autor:Lorincová Tatiana (50%)
Názov:Analýza vplyvu reklamy na verejnosť
Zdroj:Exclusive journal : economy and society and environment
Lokácia:Vol. 3, no. 3 (2015), s. 43-49
ISSN:1339-0260
Ohlas:[4] BIRKNEROVÁ, Z., FRANKOVSKÝ, M., MITRO, R. Rozdiely v posudzovaní atribútov vnímania reklamy a manipulácie z hľadiska rodu a veku. In Exclusive journal : economy and society and environment , ISSN 1339-0260. 2015, s. 119.
Ohlas:[4] FRANKOVSKÝ, M., BIRKNEROVÁ, Z., MITRO, R. Analýza predikcie vnímania reklamy na základe posudzovania atribútov vnímania manipulácie. In Exclusive journal : economy and society and environment , ISSN 1339-0260. 2016, vol. 4, no. 1, s. 73.
Ohlas:[4] BIRKNEROVÁ, Z., FRANKOVSKÝ, M. Možnosti identifikácie subjektívneho vnímania reklamy. In Exclusive journal : economy and society and environment , ISSN 1339-0260. 2016, vol. 4, no. 2, s. 95-105.
Ohlas:[1] GBUROVÁ, J., MATUŠÍKOVÁ, D. Potential influence of new trends in marketing on consumer purchasing behavior. In Innovation management and education excellence vision 2020: from regional development sustainability to global economic growth : proceedings of the 27th International Business Information Management Association conference [USB kľúč]. [Norristown] : IBIMA, 2016. ISBN 978-0-9860419-6-9.