Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Sondy do ukrajinskej literatúry
Zdroj:Slavistika. Areálová slavistika. Stredoeurópske štúdiá : zborník materiálov z medzinárodneho vedeckého seminára, konaného 3. októbra 2013 na FF PU v Prešove
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015
Lokácia:S. 192-208
ISBN:978-80-555-1328-7