Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Gogová Lenka (100%)
Názov:Humor v teoretickej kocke
Zdroj:Médiá a text 3 : mediálny text: lingvistika - kultúra - literatúra
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012
Lokácia:S. 56-62
ISBN:978-80-555-0584-8
Ohlas:[3] PLICHTOVÁ, M., BENŽA, M. Humor v marketingovej komunikácii kultúrnych inštitúcií. In Quaere 2014 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : vol. IV, 26.-30. května 2014 [CD-ROM]. Hradec Králové : Magnanimitas, 2014, s. 88. ISBN 978-80-87952-04-7.