Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Výrost Jozef (70%)
Autor:Lovaš Ladislav (6%)
Autor:Baumgartner František (6%)
Autor:Bolfíková Eva (6%)
Autor:Frankovský Miroslav (6%)
Autor:Hadušková Slávka (6%)
Názov:Possibilities of empirical classifications of demanding life situations
Zdroj:Studia psychologica
Lokácia:Roč. 37, č. 2 (1995), s. 93-106
ISSN:0039-3320
Ohlas:[3] SOLGAJOVÁ, A., SOLLÁR, T., VÖRÖSOVÁ, G. Pohlavie, vek a proaktívne zvládanie ako prediktory zvládania záťaže pacientov s amputáciou dolnej končatiny. In Kontakt : odborný a vědecký časopis pro zdravotně sociální otázky [online], ISSN 1804-7122. 2015 [cit. 2015/08/03], no. 2, s. 85. Dostupný na internete <http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/administrace/clankyfile/20150619105655151413.pdf>
Ohlas:[1] SOHAIL, M.M., AHMAD, S., MAQSOOD, F. The role of docio-demographics in sdoption of teligious–dpiritual and other voping dtrategies smong muslim chronic patients with hepatitis C in Pakistan. In Journal of religion and health, ISSN 0022-4197. 2020, vol. 59, no. 1, s. 234-256.