Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Černotová Marta (33%)
Autor:Bačová Marta (33%)
Autor:Švecová Valéria (33%)
Názov:Zvyšovanie pedagogickej kvalifikácie učiteľov vysokých škôl - stav a perspektívy
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Univerzity P.J. Šafárika, 1994
Rozsah:47 s.
ISBN:80-88722-10-1
Ohlas:[3] DUPKALOVÁ, Mária. Aplikácia vybraných salzburských princípov do doktorandského študijného programu pedagogika. In Spoleczenstwo i edukacja : miedzynarodowe studia humanistyczne, ISSN 1898-0171. 2014, 2014, nr. 15 (3), s. 80.