Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Haroková Sylvie (50%)
Autor:Gurková Elena (50%)
Názov:Faktory pracovnej spokojnosti českých sestier
Zdroj:Kontakt
Lokácia:Roč. 14, č. 4 (2012), s. 401-409
ISSN:1212-4117
Ohlas:[1] KOŽUCHOVÁ, M., VARGOVÁ, A. Selected factors of slovak nurses` job satisfaction. In Central European journal of nursing and midwifery, ISSN 2336-3517. 2015, vol. 6, no. 1, s. 265.