Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Tomková Anna (50%)
Autor:Nemec Jozef (50%)
Názov:Analýza modelov vzdelávania zamestnancov
Zdroj:Exclusive journal : economy and society and environment
Lokácia:Vol. 3, no. 2 (2015), s. 21-28
ISSN:1339-0260
Ohlas:[4] TEJ, Juraj. Personálna agenda podniku a jej väzba na ochranu osobných údajov. In Proceedings of the International scientific correspondence conference EAEP 2015 [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2015 [cit. 2016-05-09, s. 217. ISBN 978-80-555-1381-2. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kotulic24>