Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Tomková Anna (50%)
Autor:Nemec Jozef (50%)
Názov:Rozhodovanie a jeho dopad na výkonnosť pracovníkov
Zdroj:Exclusive journal : economy and society and environment
Lokácia:Vol. 3, no. 1 (2015), s. 94-100
ISSN:1339-0260
Ohlas:[4] TEJ, Juraj. Rozhodovacie procesy v štátnej správe a samospráve. In Manažérske rozhodovanie v kontexte situačných a osobnostných charakteristík : nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií [CD-ROM]. Prešov : Bookman, 2015, s. 232. ISBN 978-80-8165-126-7.