Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Tokár Michal (100%)
Názov:Odraz vizuálnej reality v knižných ilustráciách prekladovej literatúry pre deti a mládež
Zdroj:O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie
Lokácia:Roč. 2, č. 2 (2014), s. 64-74
ISSN:1339-3200
Ohlas:[4] GAL DRZEWIECKA, Iveta. Pôvodné ilustrácie v slovenských prekladoch zahraničnej literatúry pre deti a mládež od 60. rokov minulého storočia po súčasnosť. In Text a ilustrácia v prekladovej tvorbe pre deti a mládež na Slovensku : (od 60. rokov 20. storočia po súčasnosť). Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017, s. 171, 246. ISBN 978-80-555-1958-6.