Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2015060311042437
Kategória:N/A
Autor:Sičáková Ľuba (100%)
Názov:Jazyková výstavba chotárnych názvov Ratkovskej doliny
Zdroj:Zborník Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. Slavistika. Jazykoveda. Roč. 18. Zv. 3
Vydavateľské údaje:Prešov : PdF UPJŠ v Košiciach, 1984
Lokácia:S. 204-212
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, Martin 2014. Morfematické, derivatologické, lexikologické a onomastické výskumy. In Šesťdesiat rokov akademickej jazykovednej slovakistiky v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 86. ISBN 978-80-555-1133-7.