Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Feranec Ján (25%)
Autor:Oťaheľ Ján (25%)
Autor:Dvorská H. (25%)
Autor:Kondášová M. (25%)
Názov:Slovakia - CORINE - land cover tourist map
Vydavateľské údaje:Bratislava : Geodetický a kartografický ústav, 1996
ISBN:80-967522-8-6
Ohlas:[4] BOLTIŽIAR, M., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. et al. Výskum krajiny v príkladových štúdiách. Nitra : Univerzita Konštantína v Nitre, Fakulta prírodných vied, 2014, s. 299. ISBN 978-80-558-0531-3.