Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Oťaheľ Ján (33%)
Autor:Feranec Ján (33%)
Autor:Šúri Marcel (33%)
Názov:Land cover mapping of the Morava floodpalin (by application of colour infrared aerial photographs and GIS SPANS)
Zdroj:Ekológia (Bratislava) : časopis pre ekologické problémy biosféry
Lokácia:Vol. 13, suppl. 1 (1994), s. 21-28
ISSN:0862-1929
Ohlas:[4] BOLTIŽIAR, M., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. et al. Výskum krajiny v príkladových štúdiách. Nitra : Univerzita Konštantína v Nitre, Fakulta prírodných vied, 2014, s. 310. ISBN 978-80-558-0531-3.