Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Repková Kvetoslava (50%)
Autor:Balogová Beáta (50%)
Názov:Prevencia zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi ako verejná politika : terminológia, koncepty a diagnostika
Vydavateľské údaje:Bratislava : Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, 2013
ISBN:978-80-971420-7-0
Ohlas:[5] ŠOLTÉSOVÁ, Denisa. Prevencia zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi ako verejná politika. In Sociální práce = Sociálna práca : odborná revue pro sociální práci, ISSN 1213-6204. 2014, roč. 14, č. 4, s. 112-114.
Ohlas:[3] SZÍJJÁRTÓOVÁ, Katarína. Systémové týranie seniorov. In Andragogická revue : česko-slovenský vědecký časopis zaměřený na teorii vzdělávaní dospělých, rozvoj lidských zdrojů a andragogiku, ISSN 1804-1698. 2014, roč. 6, č. 2, s. 69.
Ohlas:[4] BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A., ŠOLCOVÁ, J. Dobrovoľníctvo ako nástroj podpory sociálnej inklúzie v kontexte sociálnej práce. In Res socialis 2017 : sociálna práca v meniacej sa Európe = social work in changing Europe. Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, 2017, s. 42. ISBN 978-80-568-0060-7.