Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Kalaš Andrej (50%)
Autor:Suvák Vladislav (50%)
Názov:Antisthenis fragmenta = Antisthenove zlomky : úvodná štúdia, grécky a latinský text, slovenský preklad a komentár k zlomkom
Vydavateľské údaje:Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013
Rozsah:542 s.
ISBN:978-80-223-3447-1
Ohlas:[6] ZELINOVÁ, Zuzana. Antisthenis fragmenta = Antisthenove zlomky : úvodná štúdia, grécky a latinský text, slovenský preklad a komentár k zlomkom. In Filozofia, ISSN 0046-385X. 2014, roč. 69, č. 10, s. 891-894.
Ohlas:[2] KUCHTOVÁ, A., GLAVANIČOVÁ, D. Nad prekladmi Antishena alebo nie je preklad ako preklad. In Filozofia, ISSN 0046-385X. 2014, roč. 69, č. 10, s. 882.
Ohlas:[6] DERAJ, Igor. Antisthenis Fragmenta/Antisthenove zlomky. In Ostium : internetový časopis pre humanitné odbory [online], ISSN 1336-6556. 2014 [cit. 2015-05-28], roč. 10, č. 4. Dostupný na internete <http://www.ostium.sk/sk/antisthenis-fragmentaantisthenove-zlomky/>
Ohlas:[5] DERAJ, Igor. Antisthenis Fragmenta/Antisthenove zlomky. In Electryone [online], ISSN 2241-4061. 2015 [cit. 2015-07-01], vol. 3, no. 1, s. 40-43. Dostupný na internete <http://www.electryone.gr/?p=830>
Ohlas:[2] ZELINOVÁ, Zuzana. Kynická paideia alebo Antisthenés medzi Odysseom a Sókratom. In Filozofia, ISSN 0046-385X. 2016, roč. 71, č. 2, s. 117.
Ohlas:[2] CEPKO, Jaroslav. "Všetko patrí múdrym": blasfémia, alebo utópia?. In Filozofia, ISSN 0046-385X. 2016, roč. 71, č. 2, s. 140.
Ohlas:[2] ŠKVRNDA, František. Bol Antisthenés pýthagorovec?. In Filozofia, ISSN 0046-385X. 2016, roč. 71, č. 2, s. 106.
Ohlas:[5] ZVARÍK, Michal. Antisthenis fragmenta = Antisthenove zlomky. In Sambucus X : práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. Krakow : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2014, s. 196-197.
Ohlas:[5] DERAJ, Igor. Antisthenove zlomky. In Sofia : časopis filozofov slovanských krajín, ISSN 1642-1248. 2014, vol.14, s. 307-309.
Ohlas:[4] FLACHBARTOVÁ, Lívia. Diogenovský kynizmus ako spôsob života. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2015, s. 7, 71, 230.
Ohlas:[5] FRANEK, Juraj. Antisthenis fragmenta = Antisthenove zlomky: úvodná štúdia, grécky a latinský text, slovenský preklad a komentár k zlomkom. In Graeco-Latina Brunensia, ISSN 1803-7402. 2015, roč. 20, č. 2, s. 213-215.
Ohlas:[4] FLACGBARTOVÁ, Lívia. Úloha ponos v kynickej etike. In 10. študentská vedecká a umelecká konferencia : zborník plných príspevkov [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2015 [cit. 2017-04-10], s. 73. ISBN 978-80-555-1310-2. Dostupný na internete <https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Olostiak7>
Ohlas:[2] ŠKVRNDA, František. Diogenés a Platón. In Filozofia, ISSN 0046-385X. 2017, vol. 72, no. 2, s. 128-139.
Ohlas:[2] ZELINOVÁ, Zuzana. Diogenis Fragmenta Diogenove zlomky Fontes Socraticorum II. In Filozofia, ISSN 0046-385X. 2017, roč. 72, č. 2, s. 154-156.
Ohlas:[5] ZELINOVÁ, Zuzana. Antisthenis fragmenta (przeklad fragmentów z jezyka grieckiego na jezyk lacinski Andrej Kalaš, artykul wprowadzajacy i komentarze fragmentoňów Vladislav Suvák). In Prosopon : europeskie studia spoleczno-humanistyczne, ISSN 1730-0266. 2014, no. 7 (1), s. 207-209.
Ohlas:[3] BURÁŇ, Ján. Popperova interpretace Antisthena - revize. In Aithér : časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice [online], ISSN 1803-7860. 2018 [cit. 2019-03-22], vol. 10, no. 19, s. 6, 28. Dostupný na internete <http://aither.eu/>
Ohlas:[4] KLADEKOVÁ, Laura. Stretnúť pána Diogena. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, ISSN 2585-8912. 2018, roč. 1, č. 4, s. 74.
Ohlas:[4] KLADEKOVÁ, Laura. SSSS: recenzná úvaha. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, ISSN 2585-8912. 2018, roč. 1, č. 4, s. 70.
Ohlas:[2] FLACHBARTOVÁ, Lívia. Sokrates, Aischinés a sokratovský dialóg. In Filozofia, ISSN 0046-385X. 2019, roč. 74, č. 1, s. 61.
Ohlas:[2] ŠKVRNDA, František. Sokrates a Télauges - Aischinova sokratika medzi platonizmom a kynizmom. In Filozofia, ISSN 0046-385X. 2019, roč. 74, č. 1, s. 50.
Ohlas:[2] CEPKO, Jaroslav. Od konfliktu k zdatnosti. Aischinés a sokratovská výchova. In Filozofia, ISSN 0046-385X. 2019, roč. 74, č. 1, s. 39.