Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Birknerová Zuzana (50%)
Autor:Frankovský Miroslav (50%)
Názov:Rodové diferencie v prejavoch sociálnej, emocionálnej inteligencie a miachiavellizmu v manažérskej práci
Vydavateľské údaje:Praha : Radix, 2014
Rozsah:99 s.
ISBN:978-80-87573-12-9
Ohlas:[1] LELKOVÁ, Anna. Prejavy asertivity manažéra v manažérskej práci. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2014, s. 70. ISBN 978-80-8165-084-0.
Ohlas:[4] GABRHELOVÁ, G., KORN, F. Social and emotional intelligence of managers in the context of law. In Management 2016 : international business and management, domestic particularities and emerging markets in the light of research. Prešov : Bookman, 2016, s. 588. ISBN 978-80-8165-155-7.
Ohlas:[4] DOBROVIČ, Ján. Manažment: proces správania sa úspešného manažéra. Prešov : Bookman, 2016, s. 319. ISBN 978-80-8165-191-5.
Ohlas:[3] KOVAĽOVÁ, J., ONDRIJOVÁ, I., RATNAYAKE KAŠČÁKOVÁ, D. The customers' perception of the sellers in the context of gender differences. In ITEMA 2018 : recent advances in information technology, tourism, economics, management and agricultureproceedings of second international scientific conference [CD-ROM]. Beograd : Association of economists and managers of the Balkans, 2018, s. 1027. ISBN 978-86-80194-13-4.
Ohlas:[4] KOVAĽOVÁ, Jana, STRÍŠOVÁ, B.N. Vzájomné pôsobenie pracovného a mimopracovného života zamestnancov. In Identifikácia interpersonálnych zručností z hľadiska zvládania náročných situácií v manažérskom prostredí. Prešov : Bookman, 2019, s. 71. ISBN 978-80-8165-368-1.