Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Tomková Anna (100%)
Názov:Prejavy asertivity manažéra v manažérskej práci
Vydavateľské údaje:Prešov : Bookman, 2014
Rozsah:81 s. [3,46 AH]
ISBN:978-80-8165-084-0
Ohlas:[4] LORINCOVÁ, T., GBUROVÁ, J. Vonkajšia a vnútorná motivácia v oblasti marketingu. Prešov : Bookman, 2016, s. 77. ISBN 978-80-8165-181-6.
Ohlas:[4] LORINCOVÁ, T., BIRKNEROVÁ, Z. Efektívne riadenie času a asertivita v manažérskej práci. Prešov : Bookman, 2017, s. 114. ISBN 978-80-8165-248-6.