Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ACB
Autor:Tomková Anna (50%)
Autor:Gburová Jaroslava (50%)
Názov:Psychológia reklamy
Vydavateľské údaje:Prešov : Bookman, 2014
Rozsah:82 s.
ISBN:978-80-8165-075-8
Ohlas:[4] FRANKOVSKÝ, M., BIRKENROVÁ, Z., MITRO, R. Analýza predikcie vnímania reklamy na zákalde posudzovania atribútov vnímania manipulácie. In Exclusive journal : economy and society and environment , ISSN 1339-0260. 2016, vol. 4, no. 1, s. 72.
Ohlas:[4] LORINCOVÁ, Tatiana. Úvod do psychológie pre manažérov. Prešov : Bookman, 2015, s. 144. ISBN 978-80-8165-122-9.
Ohlas:[4] FRANKOVSKÝ, Miroslav. Identifikovanie faktorov vnímania reklamy a faktorov vnímania manipulácie. In Človek a spoločnosť [online], ISSN 1335-3608. 2016 [cit. 2016-09-29], roč. 19, č. 2, s. 67. Dostupný na internete <http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-19-rok-2016/2/studie-a-clanky/identifikovanie-faktorov-vnimania-reklamy-a-faktorov-vnimania-manipulacie/>
Ohlas:[4] BIRKNEROVÁ, Zuzana. Možnosti identifikácie subjektívneho vnímania reklamy. In Exclusive journal : economy and society and environment , ISSN 1339-0260. 2016, vol. 4, no. 2, s. 105.
Ohlas:[4] BIRKNEROVÁ, Z., FRANKOVSKÝ, M., ZBIHLEJOVÁ, L. Links between expectations of advertising and the factors of subjective perception of advertising in the context of gender. In Management 2016 : international business and management, domestic particularities and emerging markets in the light of research. Prešov : Bookman, 2016, s. 568. ISBN 978-80-8165-155-7.