Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BEE
Autor:Tkáčová Adela (100%)
Názov:Prvky magického realizmu v tvorbe Václava Pankovčína a jeho teritoriálne varianty
Zdroj:Slavica iuvenum XV [elektronický zdroj] : mezinárodní setkání mladých slavistů
Vydavateľské údaje:Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2014
Lokácia:CD-ROM, s. 361-366
ISBN:978-80-7464-680-5