Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Tomková Blanka (100%)
Názov:Komparácia vytvárania číselných predstáv v slovenských a chorvátskych učebniciach matematiky
Zdroj:História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, Prešov 22.-23. október 2014
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014
Lokácia:CD-ROM, s. 651-655
ISBN:978-80-555-1237-2