Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Umelecká literatúra, spisovateľ ako ľudský kapitál spoločnosti
Zdroj:Ľudský kapitál a spoločnosť 2014 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : KEGA č. 013UPJŠ-4/2013
Vydavateľské údaje:Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, 2014
Lokácia:CD-ROM, s. 355-360
ISBN:978-80-8152-210-9