Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Zmysel života v umeleckej literatúre (tematizovanie času v živote seniorov)
Zdroj:Životné perspektívy, zmysel života, spokojnosť a sociálna saturácia seniorov žijúcich na Slovensku a v zahraničí : zborník vedeckých prác
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014
Lokácia:S. 258-268
ISBN:978-80-555-1205-1