Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Generačná tenzia v problematike umenia (v umeleckej literatúre)
Zdroj:Životné perspektívy, zmysel života, spokojnosť a sociálna saturácia seniorov žijúcich na Slovensku a v zahraničí : zborník vedeckých prác
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014
Lokácia:S. 64-89
ISBN:978-80-555-1205-1