Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Tematizované ja - medzi prózou, pamäťou a skúsenosťou
Zdroj:Slovanské reminiscencie : zborník príspevkov venovaný Dr. h. c. doc. PhDr. Ľubici Babotovej, CSc., pri príležitosti jej životného jubilea
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014
Lokácia:S. 290-301
ISBN:978-80-555-1098-9