Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Tomčíková Andrea (30%)
Autor:Šebeňová Iveta (70%)
Názov:Utváranie, nácvik a využitie praktických zručností u jedincov s mentálnym postihnutím
Zdroj:Študent na ceste k praxi III [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2014
Lokácia:online, s. 149-160
ISBN:978-80-555-1116-0
URL:http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Zolnova2