Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Tomková Anna (50%)
Autor:Gburová Jaroslava (50%)
Názov:Komunikácia zamestnancov verejnej správy v rámci regionálnych samospráv
Zdroj:Exclusive journal : economy and society and environment
Lokácia:Vol. 2, no. 3 (2014), s. 37-42
ISSN:1339-0260
Ohlas:[4] BAČÍK, R., FEDORKO, R. . Zákaznická podpora v podmienkach sociálnych sietí a možnosti jej využitia v rámci regionálnych samospráv. In Exclusive journal : economy and society and environment , ISSN 1339-0260. 2014, vol. 2, no. 4, s. 174.
Ohlas:[4] BIRKNEROVÁ, Z., BIRKNER, M., KURTY, M. Spôsoby riešenia konfliktov v jednotlivých typoch organizácií. In Manažérske rozhodovanie v kontexte situačných a osobnostných charakteristík : nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií [CD-ROM]. Prešov : Bookman, 2015, s. 50. ISBN 978-80-8165-126-7.
Ohlas:[4] BIRKNER, M., BIRKNEROVÁ, Z., KURTY, M. Spokojnosť so vzťahmi na pracovisku a predchádzanie konfliktom v jednotlivých typoch organizácií. In Manažérske rozhodovanie v kontexte situačných a osobnostných charakteristík : nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií. Prešov : Bookman, 2015, s. 37. ISBN 978-80-8165-126-7.