Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Tomková Anna (50%)
Autor:Nemec Jozef (50%)
Názov:Analýza aspektov reklamy a jej vplyv na verejnosť
Zdroj:Exclusive journal : economy and society and environment
Lokácia:Vol. 2, no. 2 (2014), s. 11-18
ISSN:1339-0260
Ohlas:[4] GBUROVÁ, J., BAČÍK, R. Marketingová komunikácia - vybrané oblasti. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2014, s. 81. ISBN 978-80-8165-063-5.
Ohlas:[4] GBUROVÁ, J., BAČÍK, R. Marketingový mix. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2014, s. 80. ISBN 978-80-8165-064-2.
Ohlas:[4] GBUROVÁ, J., MUDRÍK, M. Komunikácia v manažmente - vybrané oblasti. Prešov : Bookman, 2016, s. 100. ISBN 978-80-8165-163-2.
Ohlas:[4] GBUROVÁ, J., BAČÍK, R. Analýza ceny a cenovej politiky z pohľadu spotrebiteľa. Prešov : Bookman, 2016, s. 84. ISBN 978-80-8165-198-4.