Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Rómska autorská rozprávka
Zdroj:Minority v subsystéme kultúry : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Vydavateľské údaje:Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2014
Lokácia:S. 359-366
ISBN:978-80-558-0516-0