Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Oťaheľ Ján (50%)
Autor:Feranec Ján (50%)
Názov:Výskum zmien krajinnej pokrývky pre poznanie vývoja krajiny
Zdroj:Geographia Slovaca
Lokácia:č. 10 (1995), s. 187-190
ISSN:1210-3519
Ohlas:[4] BOLTIŽAR, M., OLAH, B., PETROVIČ, F. Historické mapy - zdroj dát pri štúdiu krajiny a jej zmien. In Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia, ISSN 0044-4863. 2013, roč. 47, č. 1, s. 12.
Ohlas:[4] BOLTIŽIAR, M., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. et al. Výskum krajiny v príkladových štúdiách. Nitra : Univerzita Konštantína v Nitre, Fakulta prírodných vied, 2014, s. 309. ISBN 978-80-558-0531-3.
Ohlas:[2] HRONČEK, P., CHRASTINA, P. Poznámky ku konceptualizácii v environmentálnych dejinách na Slovensku. In Studia historica Nitriensia, ISSN 1338-7219. 2018, roč. 22, č. 2, s. 408-433.