Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Drdoš Ján (50%)
Autor:Oťaheľ Ján (50%)
Názov:Prínos fyzickej geografie k rozvoju krajinnej ekológie na Slovensku
Zdroj:Folia geographica 11. Prírodné vedy : contribution of geography to the development of landscape ecology in Slovakia
Lokácia:Roč. 46 (2007), s. 110-116
ISSN:1336-6157
Ohlas:[3] KOLEJKA, Jaromír. Nauka o krajině : geografický pohled a východiska. Praha : Academia, 2013, s. 395. ISBN 978-80-200-2201-1.
Ohlas:[4] MATLOVIČ, R., MATLOVIČOVÁ, K. Geografické myslenie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2015, s. 297. ISBN 978-80-555-1416-1.
Ohlas:[1] KOLEJKA, J., STRBIK, J., DULIAS, R. Inventory and regeneration potential of brownfields along the d1/a1 motorway Ostrava (CZ) - Gliwice (PL). In Geographia technika, ISSN 1842-5135. 2017, vol. 12, no. 2, s. 119-138.