Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Feranec Ján (25%)
Autor:Nováček Jozef (25%)
Autor:Oťaheľ Ján (25%)
Autor:Kopecká Monika (25%)
Názov:Identification and assessment of change concerning pastures by the 1990-2000 CORINE land cover data in Slovakia
Zdroj:Man in the landscape across frontiers: landscape and land use change in Central European border regions [elektronický zdroj] : IGU-LUCC Central Europe Conference 2007, (August 28 – September 4 2007) : CD proceedings
Vydavateľské údaje:Prague : Charles University in Prague, 2007
Lokácia:S. 60-68
ISBN:978-80-86561-80-6
Ohlas:[4] SVIČEK, M., BUCHOVÁ, K. Význam krajinných prvkov v súčasnosti a po reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. In Geografická revue : geografické a geoekologické štúdie, ISSN 1336-7072. 2013, roč. 9, suppl. s. 314.