Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Oťaheľ Ján (100%)
Názov:Visual landscape perception research for the environmental planning
Zdroj:Geographia Slovaca
Lokácia:č. 6 (1994), s. 97-103
ISSN:1210-3519
Ohlas:[4] IVANOVÁ, Monika. Zmeny krajinnej pokrývky zázemia Zemplínskej šíravy v rokoch 1956-2009. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 181. ISBN 978-80-555-0728-6.
Ohlas:[4] BOLTIŽIAR, M., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. et al. Výskum krajiny v príkladových štúdiách. Nitra : Univerzita Konštantína v Nitre, Fakulta prírodných vied, 2014, s. 309. ISBN 978-80-558-0531-3.
Ohlas:[1] LORENCOVÁ, H., GOTZMANNOVÁ, M. The perception of the urbanized areas in case study of the town Rosice. In Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516. 2017, vol. 65, no. 5, s. 1557-1565.