Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2014061215002855
Kategória:N/A
Autor:Pravda Ján (25%)
Autor:Feranec Ján (25%)
Autor:Oťaheľ Ján (25%)
Autor:Husár Karol (25%)
Názov:Kartografická aplikácia bázy údajov CORINE land cover v mierke 1:100 000
Zdroj:Geografický časopis
Lokácia:Roč. 50, č. 1 (1998), s. 21-34
ISSN:0016-7193
Ohlas:[4] IVANOVÁ, Monika 2013. Zmeny krajinnej pokrývky zázemia Zemplínskej šíravy v rokoch 1956-2009. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 182. ISBN 978-80-555-0728-6.
Ohlas:[4] BOLTIŽIAR, M., CHRASTINA, P., KRAMÁREKOVÁ, H. et al. 2014. Výskum krajiny v príkladových štúdiách. Nitra : Univerzita Konštantína v Nitre, Fakulta prírodných vied, 2014, s. 311. ISBN 978-80-558-0531-3.