Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Šoltés Jaroslav (50%)
Názov:Tvorivá práca, tvorivý činiteľ rozvoja technického myslenia
Zdroj:Vplyv technickej výchovy na rozvoj osobnosti žiaka : zborník
Vydavateľské údaje:Nitra : Pedagogická fakulta UKF, 1997
Lokácia:S. 88-90
ISBN:80-8050-169-6
Ohlas:[4] TOMKOVÁ, Viera. Technická neverbálna komunikácia. Nitra : Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2013, s. 177. ISBN 978-80-558-0367-8.