Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Stanislavová Zuzana (100%)
Názov:Z akademických lektúr
Zdroj:Knižná revue : dvojtýždenník o nových knihách
Lokácia:Roč. 23, č. 12 (2013), s. 20
ISSN:1210-1982
Ohlas:[4] ŽEMBEROVÁ, Viera. Nad žánrami modernej prózy pre mladých čitateľov. In O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie, ISSN 1339-3200. 2013, roč. 1, č. 1, s. 31.