Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Slančová Daniela (100%)
Názov:Predhovor
Zdroj:Štúdie o detskej reči
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2008
Lokácia:S. 7-9
ISBN:978-80-8068-701-4
Ohlas:[4] ZAJACOVÁ, Stanislava. Komunikačné registre v rolových hrách detí : výsledky socioligvistického výskumu. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 165. ISBN 978-80-555-0408-7.